Az állami vizsgákat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, mint a 30/2008.(Xl.24.) OKM rendelet értelmében vizsgabizottságot működtető szerv bonyolítja, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet modulvizsgái alapján.

A rendelet kétlépcsős állami vizsgát ír elő. Az állami vizsgákra a második, illetve a harmadik félévi tanulmányokat követően kerül sor. Elméleti ismereteikről írásban (teszt) és szóban (vizsgafelelet), gyakorlati tudásukról egy gyakorlati feladat végrehajtásával számolnak be. Minden vizsgaelem külön értékelésre kerül. A vizsga kizárólag akkor tekinthető sikeresnek, amennyiben a vizsgaelemek mindegyike legalább elégséges szintű.

Minden hallgató a modulok elvégzése után, a Stábiskola által kijelölt produkcióban két hét időtartamban, szakmai gyakorlaton köteles részt venni.

Sikertelen vizsga esetén lehetőség van két éven belül pótvizsgázni, ellenkező esetben a hallgatót kiléptetjük a programból.
A bizonyítványba a két vizsgaelem átlaga kerül bele értékelésként. Bizonyítványt csak az elméleti és gyakorlati vizsgamodult egyaránt eredményesen teljesítő hallgatóink kaphatnak. Amennyiben egy hallgató egy adott modult nem teljesít, akkor lehetősége van arra, hogy későbbi időpontban csupán ebből a modulból pótvizsgázzon.

 

A elméleti vizsgarész elemei:

  • Kérdőíves kikérdezés minden tárgyból,
  • A szaknak megfelelő gyakorlati vizsga a szakoktatók előtt
  • A filmkészítés általános és szakmai környezete
  • Filmkészítés technológiája

 
A gyakorlati vizsgarész (vizsgafilm) elemei:

  • ő a felelős alkotója (vagyis rendezője vagy szerkesztője)
  • témája és műfaja tetszőleges
  • hossza 3 és 10 perc közé esik
  • felvételi és utómunka technikája, eredeti hordozója szabadon választható, de a vizsgabizottság számára DVD-átiratot kell készíteni róla