A 80. sorszámú Mozgóképgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 213 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Mozgóképgyártó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: ?

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 720-1080

 

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: ?

2.2. Szakmai előképzettség: ?

2.3. Előírt gyakorlat: ?

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: ?

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: ?

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: ?

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

mozgo1

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Rendelkezik olyan alapkompetenciákkal, amelyek alapján képes:

? a munkaerő-piacon, illetve a vállalkozási környezetben működni

? a mozgókép-szakmában eligazodni, és azon belül a filmek, valamint a maga helyét, szerepét jól megítélni

? munkáját a mozgókép-szakmára vonatkozó jogszabályi, munkavédelmi és biztonsági előírások

betartásával végezni; külső emberekkel (pl. közreműködőkkel és partnerekkel) kapcsolatot kialakítani és működtetni

Tisztában van a mozgóképgyártás technikai, technológiai, logisztikai rendszerével, és ennek alapján mind a filmgyártás, mind a televíziós műsorkészítés területén képes:

? az adott produkció szervezetébe (forgatócsoportjába) beilleszkedni

? munkáját az adott produkció technológiai folyamatába beilleszteni

? a stáb többi tagjával és munkacsapatával együttműködni

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Segédoperatőri (fókuszpulleri) feladatok ellátására, vagyis

? a képfelvevő berendezéseknek a kívánalmak szerinti előkészítésére, beállítására, működtetésére és napi karbantartására

? a képfelvételi anyagok és információhordozók kezelésére

? távolság- és fénymérésre

? élesség- és íriszállításra

 

Hangrögzítő asszisztensi feladatok ellátására, vagyis:

? a mikrofonoknak és a hangfelvevő berendezések a kívánalmak szerinti előkészítésére, beállítására, működtetésére és napi karbantartására

? a hangfelvételi anyagok és információhordozók kezelésére

? a hangfelvételek elkészítésében való részvételre (mikrofonozásra, rögzítési korrekciókra)

 

Világosítói feladatok ellátására, vagyis:

? ideiglenes elektromos hálózatok kiépítésére és működtetésére

? a világosítási berendezések (lámpák, szűrők, fóliák, blendék) kívánalmak szerinti előkészítésére, beállítására, működtetésére és napi karbantartására

? kamerarögzítő- és mozgató eszközök kívánalmak szerinti előkészítésére, beállítására, működtetésére és napi karbantartására

? egyszerűbb díszítői (bühnési) feladatok elvégzésére

 

Felvételvezetői feladatok ellátására, vagyis

? a feladatkörébe tartozó tervek (pl. részköltségvetés, logisztikai és ütemterv) elkészítésére

? a konkrét forgatások előkészítésére (egyeztetési, szervezési, jogi és diszpozíciós területen)

? a konkrét felvételekkel kapcsolatos (ellenőrzési, szervezési, szerződéskötési, kifizetési) feladatai lebonyolítására

? elszámolások, napi jelentések készítésére

 

Rendezőasszisztensi feladatok ellátására, vagyis

? a produkció jellegének, stílusának, eszközrendszerének tisztázására

? a feladatkörébe tartozó tervek (pl. listák, diszpóskönyv) elkészítésére

? a felvételek előkészítésére (diszponálásra, az illetékességi körébe tartozó döntések meghozatalára)

? a stábtagokkal, a közreműködőkkel és a partnerekkel való kapcsolattartásra, irányításra,

? szkriptelésre;

 

Szinkronasszisztensi feladatok ellátására, vagyis:

? a(z utó)szinkronizálandó anyag tekercsekre bontására, a felvételi példány és a krumplilista

? a szinkronfelvételben és ellenőrzésében való közreműködésre

 

Vágóasszisztensi feladatok ellátására, vagyis:

? a felvett anyagok vágás-előkészítő kiszkriptelésére

? külön felvett kép- és hanganyagok szinkronba hozására

? az anyagok hangi és labor-utómunkákra való előkészítésére

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

mozgo2

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

mozgo3

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

Egy 3-10 perces, tetszőleges témájú és műfajú vizsgafilm (vizsgaremek) meghatározó alkotóként (szerkesztőként, rendezőként) való elkészítése

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

mozgo4

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafilm megbeszélése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság tagjai a vizsgaremek értékelése alapján kritikai észrevételeket fogalmaznak meg, és kérdéseket tesznek fel a vizsgázónak, és az értékelésnél a vizsgafilmre adott érdemjegyet annak figyelembevételével erősítik meg vagy korrigálják, hogy a felvetésekre a vizsgázó milyen szakmai felkészültséggel és érzékenységgel reagál

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: ?

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Összetett szakmai helyzet szóbeli kifejtése, megoldása

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat megnevezése: Összetett szakmai helyzet szóbeli kifejtése, megoldása .

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

mozgo6

 

7. EGYEBEK

7.1. A vizsgabizottságokban való részvételre kijelölt szakmai szervezetek:

Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (OPAKFI)

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/a.

e-mail: info@opakfi.hu

Tel.: 06 1 783 4781

 

Magyar Filmművészek Szövetsége

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.

Tel.: 06 1 342 4760

E-mail: filmszovetseg@t-online.hu

 

Magyar Színház Technikai Szövetség

1011 Budapest, Corvin tér 8.

Tel.: 06 1 329 0841

E-mail: szji@t-online.hu

 

 

 

 

Rólunk írták:

2011. 01. 20. MNO: “Ma már a deszkán kell meghalni”

2009. 09. 15. Filmháttér: MAFILM és HSC: közös kurzus

2009. 09. 14. Premierfilm: Közösen képez szakembereket a MAFILM és a HSC

2009. 09. 09. Filmhu: Együttműködik a Mafilm és a HSC

2008. 12. 08. EST.hu: Ingyenesen nézhetők a HSC vizsgafilmjei

2007. 08. 27. Filmhu: Novák Emil a HSC-képzésről